Mapy ścienne i plansze

Oferujemy mapy ścienne i plansze większości polskich i wielu zagranicznych wydawców.

Polecamy mapy ścienne w następujących kategoriach:

Mapy Polski:

  • mapy administracyjne – z dokładnym podziałem administracyjnym, uwidocznionym przez oznaczenie jednostek administracyjnych różnymi kolorami i odcieniami, aż do granic gmin
  • mapy administracyjno-drogowe – z województwami i powiatami oznaczonymi rożnymi kolorami oraz widocznymi granicami województw i powiatów, a także bogatą informacją o sieci drogowej
  • mapy drogowe – zaprojektowane tak, aby w najlepszy sposób pokazać sieć drogową; jednostki administracyjne (województwa i powiaty) oznaczone są tylko liniami reprezentującymi granice
  • mapy kodowe – z granicami odpowiednich obszarów kodów pocztowych oraz kodami pocztowymi poszczególnych miast
  • plany miast Polski
  • mapy województw – administracyjne, administracyjno-drogowe, administracyjno-turystyczne
  • mapy regionów – adminstracyjne i drogowe mapy wybranych regionów Polski
  • mapy przyrodnicze – przedstawiające środowisko przyrodnicze Polski

Mapy Europy – polityczne, drogowe, mapy z kodami pocztowymi, fizyczne, szkolne, prezentujące Unię Europejską

Mapy  kontynentów – bardzo dokładne i piękne mapy Maps International i National Geographic oraz innych wydawców polskich i zagranicznych

Mapy krajów europejskich – administracyjne, drogowe, z kodami pocztowymi, fizyczne

Mapy ścienne – pomoce do nauki języków obcych – z oryginalnym nazewnictwem i elementami wzbogacającymi wiedzę o danym kraju

Mapy dla dzieci – pięknie ilustrowane mapy rozwijające ciekawość i wiedzę dziecka

Mapy regionów Europy

Mapy świata –  wielki wybór różnorodnych map politycznych, fizycznych, tematycznych, ozdobnych i historycznych

Mapy szkolne – różnorodne mapy używane jako pomoce naukowe w nauce geografii, historii i innych przedmiotów

Część map z naszej oferty można zamawiać w innych rozmiarach, niż standardowe. Dla niektórych tytułów możliwe jest też wykonanie wycinka mapy określonego przez klienta, a także zamieszczenie na mapie np. logo czy danych teleadresowych zamawiającego (patrz mapy na zamówienie)

Niemal każdą mapę można zamówić w wersji na podkładzie z korka, w wersji magnetycznej, a niektóre także w wersji na podkładzie z tworzywa. Dokładniejsze informacje o typach oprawy map ściennych zamieszono tutaj.