Mapy na zamówienie

Przyjmujemy zamówienia nie tylko na mapy w wersji standardowej, ale także na mapy z treścią zmodyfikowaną wg potrzeb klienta.

Część map ściennych dostępnych w naszej ofercie może zostać wydrukowana z logo i danymi teleadresowymi klienta, albo też z uzgodnionymi modyfikacjami samej treści.

Istnieje także możliwość wykonania mapy jako wycinka mapy oryginalnej.

Przykład trzech wersji personalizowanej mapy, z logo i danymi teleadresowymi, zaproponowanej klientowi:

Mapa administracyjna Polski wykonana na zamówienie – dodano górny pasek z danymi teleadresowymi i logo:

Przykładowa mapa administracyjna Polski wykonana na zamówienie – dodano górny pasek z danymi teleadresowymi i logo.

Mapa Europy z kodami pocztowymi wykonana na zamówienie – z napisem reklamowym i logo:

Mapa Europy z kodami pocztowymi

Mapa administracyjno-drogowa Polski wykonana na zamówienie – z danymi teleadresowymi i logo:

Mapa administracyjno-drogowa Polski

Mapa administracyjna Polski ze zmodyfikowana kolorystyką wykonana na zamówienie – z danymi teleadresowymi i logo:

Mapa administracyjna Polski

Mapa kodowa Polski wykonana na zamówienie – z danymi teleadresowymi i logo:

Mapa polityczna Europy wykonana na zamówienie – ze standardowej mapy usunięto sieć dróg za wyjątkiem obszaru Polski i Ukrainy. Dla Ukrainy naniesiono granice jednostek administracyjnych:

Mapa polityczna Europy

Mapa wykonana na zamówienie – wycinek mapy samochodowo-politycznej Europy obejmujący Polskę i kraje bałtyckie:

Mapa samochodowo-polityczna Europy, wycinek

Przykładowa mapa administracyjno-drogowa Czech – dodano logo:

Mapa administracyjno-drogowa Czech

Przykładowa mapa wykonana na zamówienie – świat polityczny z logo i danymi teleadresowymi. Na mapie naniesiono dodatkowo listę portów morskich i lotniczych wg specyfikacji klienta:

Przykładowa mapa polityczna świata wykonana na zamówienie – dodano logo i napisy:

Województwo śląskie i opolskie – mapa na zamówienie wykonana jako wycinek z mapy administracyjno-drogowej Polski. Województwa i powiaty zaznaczono dodatkowo kolorami. Dodano logo i napis:

Mapa województwa śląskiego i opolskiego